12.07.2019
Tak Chun Macau Art Garden – "Daddy… – Works by Kay Zhang"
12.07.2019
Tak Chun Macau Art Garden – "Daddy… – Works by Kay Zhang"